IT Support

IT support från Göteborg till Strömstad

IT Support med eller utan avtal

Vi hjälper många kunder utan att binda dem till ett IT-supportavtal. Behöver du/ni bara hjälp ibland finns vi för er. Idag har vi kunder över hela Sverige. Vi hjälper till med det mesta. Så slå oss en signal och få hjälp nu.

Fjärrsupport

Behöver ni IT-support snabbt. Vi fjärrstyr ca. 95% av alla supportärenden. Det sparar tid och vår miljön. Ni ringer oss och vi kopplar snabbt och enkelt upp oss till er dator eller server och på börjar arbetet så snabbt som möjligt. Exempel på problem som vi normalt löser via fjärrsupport är: Utskriftsproblem, problem med e-post eller Office 365,  kopplingar till servrar och VPN problem m.m.

Office 365 tjänster och backup

Office 365 är inte bara mail utan också en bra plats för sammarbete. Mailen i Office 365 är bland de bästa på marknaden. Du får ett stort utrymme för e-post och för  egna filer i Onedrive. Med Sharepoint delar ni gemensamma filer. Vi kan gruppera era användare så olika medarbetare får olika tillgång till filerna. Filerna i Sharepoint delas mellan er på ett “smart” sätt. T.ex. kan ni jobba i samma word- eller exceldokument och se vem och vart andra skriver i dokumentet. Vi hjälper att komma igång med detta.

Med Microsoft Teams kan ni hålla kontakten via online möten och videosamtal på ett enkelt och säkert sätt. Ni hjälper till att “rädda” planeten samt att spara tid och pengar för verksamheten.

Att flytta till Office 365 kan vara både enkelt och kompicerat. Vi har flyttat många företag till Office 365 med mycket gott resulatat. Vi kan flytta e-post till Office 365 men också filer från er server eller NAS. Filer flyttas till Sharepoint som enkelt delas mellan användare på ett säkert sätt.

Backup av Office 365! Som ni kanske vet så gör inte Microsoft backup på era filer eller e-post. De speglar data mellan datacenter. Skulle ni behöva återställa filer eller e-post som är borttagna och de inte finns i papperskorgen måste det finnas backup för att få tillbaka e-post eller filer. Det kan vara så att något tagit bort e-post av misstag eller medvetet och dessa behöver återställas via backuppen.
Vi sköter backupper av era konton i Office 365. Vi kan göra e-postbackup + Onedrive & Sharepoint för er.
Anledningar att göra Office 365 backup: Bortagna filer – Policy för hur länge data skall sparas – Interna “hot” – Externa “hot” – Lagar som kan kräva lagring.

Distansarbete – Behöver ni arbeta fjärr med filer eller via fjärrskrivbord?

VPN: Vi hjälper er komma igång med VPN för en säkrare koppling till er server. Konfigurera er router för VPN om den klarar det. Vi kan även komma med förslag på lämplig VPN router om er inte fungerar för detta. Hjälp med att konfigurera era medarbetare så förstår och kan logga in via VPN.

Fjärrskrivbord: Vi sätter upp en server som ni jobbar mot. Istället för att ha alla filer på lokal server sköter vi driften av servern hos oss. Ni loggar in via RDP (fjärrskrivbord) och delar filer m.m. som om ni satt på en och samma plats. Skrivare fungerar i 99% av fallen utan problem. Vi kan ställa in olika säkerhet på delade mappar så att inte alla behöver ha samma tillgång alla filer på servern. Backup sköter vi för er också.

Backup

Idag tar vi hand många backupper. Det är serverbackupper och Office 365 backupper. Våra backupsystem hanterar mång TB med data dagligen.  Vi kan anpassa backupper efter era behov. Ni kanske inte vill eller behöver online backup utan endast backupp till en lokal NAS. Eller så behöver ni både lokal backup till en NAS och online backup till oss för extra säkerhet. Vi hjälper er och guidar er till rätt lösning.

We Connect IT